İdris YAVUZ /Gazeteci Yazar


ÖZÜ SÖZÜ DOĞRU İNSAN 

ÖZÜ SÖZÜ DOĞRU İNSAN 


Kültürümüze ilk kez olarak “BABA ÖĞÜTLERİ” adı altında hizmete sunduğum bu eser, Milli Eğitim Bakanlığı seçici Kurulu tarafından, kültür yayınları arasına kabul edilmiştir.

Uzun bir çalışmalarım sonucunda kaynağı üç bin yıl öncesine dayanan Türk, İslam Medeniyetinin, bilim ve gönül adamlarına ait On bir binin üzerinde öğüt niteliğindeki sözlerini, birçok kaynak eserden, tıpkı her çiçekten bal alan arı gibi derleyip alfabetik bir sıraya koydum. 

Amacım Türk harsını, örf ve adetlerini, gelenek ve göreneklerini gelecek nesillere derli toplu olarak sunmak ya da buna aracı olmaktır. 

Şimdi bu eserin ilaveli dördüncü basımı için tüm hazırlıklarımı bitirdim.

Baba öğütleri adlı eserimden “ Doğrulukla” ilgi küçük bir bölümünden alıntı yaparak siz değerli okurlarıma sunmak istiyorum, beğeneceğinizi umuyorum.

Aç gözlülerden dürüstlük, soysuzlardan vefa beklenmez.
-Bir yalan bin doğruyu yok eder.
-Doğru aşını, eğri başını yer. (Özbek)
-Doğru da olsa çok yemin etme. Fazla yemin güveni sarsar.
-Doğru dil taş yarar.
-Doğru insanda ihanet ve yalan olmaz.
-Doğru kimsenin eli de, dili de doğrudur.
-Doğru kişiye eğri söz, doğru söze eğri kişi yakışmaz.
-Doğru olduğuna inanıyorsan yap, utanmıyorsan dilediğini yap.
-Doğru olmazsa eğri bilinmez.
-Doğru sarsılır, ama yıkılmaz.
-Doğru söylemek acıdır, ama sen doğru söyle. (Nuşirevan)
-Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
-Doğru söz acıdır.
-Doğru söz birçok kişiye batar.
-Doğru söz demiri keser, keskin söz kılıcı keser. (Kırgız) .
-Doğru söz yemin istemez. (Azerbaycan) .
-Doğru yolda düşen, çabuk kalkar.
-Doğru; her zaman yüce, yalan; her zaman cücedir.
-Doğruda olsa sert söz, insanı yaralar.
-Doğruluğa dağlar da boyun eğer. (Romanya) 
-Doğruluk dost kapısıdır. (Hacı Bektaşi Veli) 
-Doğruluk emanettir, yalancılık hıyanettir.” Hz.Ebu Bekir”
-Doğruluk iyiliğe götürür, iyilik de cennete götürür.”(Buharî)
-Doğruluk ortaya çıkınca, bütün eğrilikleri yutar. “Hz. Mevlana”
-Doğruluk sonsuzluğun güneşidir. Nasıl olsa doğar.
-Doğruluk taze ekine benzer, rüzgâr estikçe yatar kalkar. Yanlış, ağaç gibi rüzgâr estikçe gürler, yıkılınca kalkamaz.
-Doğruluk, akıl ve cesaret işidir.
-Doğruluk, Musa'nın asası gibidir. Eğrilik ise sihirbazların sihrine benzer.
-Doğrunun hatası, kötünün dostu olmaz. (Azerbaycan )
-Doğrunun yardımcısı Allah'tır. (Azerbaycan )
-Doğruya iş yok, eğriye iş çok.
-Dünyada lekesiz bir alından, daha güzel bir şey var mı? (Hz. Ali)
-Dürüstlük pahalı bir mülktür, her insanda bulunmaz. (Hz. Ömer)
-Dürüstlük, en iyi siyasettir.(Japon Atasözü)
-Dürüstlük; başkalarının haklarına saygı göstermektir.
-Dürüstlük; bütün kötülüklerin anası olan yalanı terk etmektir
-Dürüstlük; gerçeği eğip bükmeden, kıvırtmadan söylemektir.
-Dürüstlük; insanın kendisine verdiği sözü tutmasıdır.
-Düşünceleriniz yenilse bile, dürüstlüğünüz zafer çığlığı atmalıdır. (F.Nietzsche
-Eski dost düşman olmaz, olsa da dürüst olmaz.
-Hesabı temiz olanın muhasebeden korkusu olmaz.
-İnsan; Sözüyle  özü bir olandır.
-İnsana kalabilecek en değerli miras dürüstlüktür.
-İnsanların hem içi, hem de dışı temiz olmalıdır.
-Kurnazlık politikası, cehaletin ve samimiyetsizliğin ortak malıdır.
-Siyaset yalan ve aldatmacaya dayandıysa, köleliktir.
-Siyasetçi gelecek seçimleri, devlet adamı ise gelecek nesilleri düşünür.
-Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.” Hz. Mevlâna:“
-Yalan öyle bir söz ki denize atılsa denizi kirletir.”(Tirmizî)
-Yalan; doğru olanın veya doğru bildiğinin aksini söylemektir. Dinimiz yalanı haram kılmış ve şiddetle menetmiştir.
-Yalandan sakınınız. Zira yalan ile iman bir arada “bulunmaz.”(Hadis )
-Yalanı ancak iman etmeyen kimse uydurur.”(Kenzu’l-Ummal)
-Yalandan kim ölmüş demeyin; güven ölür, sevgi ölür ve dostluk ölür.